Wat is Design?

Klant: CUBE Kerkrade

Opdrachtgever: DST het experience bureau | in dienstverband

concept | expositie | research | exhibits | floor plan

Wat is Design?

De vraag is makkelijk gesteld, maar de antwoorden lopen ver uiteen. In de vaste expositie van het Designmuseum Cube in Kerkrade wordt een poging gedaan daar antwoord op te geven. Niet door design te tonen, maar door de beweegredenen erachter te openbaren. Nut, noodzaak, schoonheid, innovatie, emotie, technisch vernuft en het verbeteren van de menselijke eigenschappen.

Aan de hand van sprekende en verrassende voorbeelden worden verhalen en dilemma's invoelbaar gemaakt. Design Differences over de impact van ontwerpen op de wereld of de gebruikers. Design Aim, waar aan de hand van een serie citruspersen  de reikwijdte van een product wordt getoond: van ultiem gebruiksgemak tot en met iconisch design. Andere thema's zijn Design Flaws, Design Evolution en Designing the Body.