Unicef op Legoworld

Klant: Fabrique

Opdrachtgever: Fabrique | Unicef | Legoworld

storytelling | beurspresentatie | attractie | sponsorwerving

Ieder kind heeft het recht om te spelen en te leren.

Unicef heeft twee doelen op de beurs LegoWorld. Als eerste het vernieuwen en versterken van de bekendheid van Unicef bij een jonge doelgroep. En als tweede het werven van nieuwe donateurs.

Om deze doelen te bereiken vond ik de gemene deler tussen Unicef en de bezoekers van LegoWorld: Het Kinderrechtenverdrag van de VN stelt dat ieder kind recht heeft op onderwijs en speelruimte. De rode draad in het concept.

Centraal staat Unicefs School-in-a-Box uitgestald. Kleurrijk en aantrekkelijk. Kinderen wordt gevraagd iets te bouwen met LEGO. Een oplossing waarmee Unicef andere kinderen kan helpen te spelen of naar school te gaan in oorlogs- of rampgebieden. Alles wat ze verzinnen is goed en de beste ideeën winnen een doos LEGO.

De School-in-a-box geeft tevens de perfecte aanleiding om in gesprek te komen met potentiële donateurs. Het is niet abstract, erg sympathiek en past goed bij de belevingswereld van de ouders.